XƯỞNG CHUYÊN LÀM TỪ GỖ KHÔ TUYỆT ĐỐI

bên xưởng máy móc hiện đại, thợ kinh nghiệm lâu năm