• bộ đôn trống cẩm lai VIỆT QUÝ HIẾM

  • bộ đôn trống 100% Vân gỗ và chất gỗ cẩm tự nhiên Kt : bàn cao 62 đường kính mặt bàn rộng 75 phủ bì bàn rộng 91 ghế cao 34 đường kính mặt ghế rộng 28 phủ bì 40
  • Giá : 13.000.000 ₫

THÔNG TIN Sản phẩm

GỖ CẨM LAI VIỆT LÀ LOẠI GỖ RẤT QUÝ HIẾM NÀM TRONG NHỐM  1 HIỆN NAY

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

bộ đôn trống cẩm lai VIỆT QUÝ HIẾM

bộ đôn trống cẩm lai VIỆT QUÝ HIẾM

bộ đôn trống cẩm lai VIỆT QUÝ HIẾM

bộ đôn trống cẩm lai VIỆT QUÝ HIẾM

bộ đôn trống cẩm lai VIỆT QUÝ HIẾM
bộ đôn trống cẩm lai VIỆT QUÝ HIẾM